'Dynion yn Cario Coffin': Dyn yn Marchogaeth Ceffyl yn Gweld Gorymdaith Angladdol (Toili) yn Dod i'w Cwfwr

By John Richard Harries, Puncheston, Pembrokeshire

[image: John Richard Harries, Cwm, Puncheston in Fishguard show c. 1973.]

John Richard Harries, Cwm, Puncheston in Fishguard show c. 1973.

Please see the Welsh version for this story