Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

'Daeth anghrediniaeth ataf / Â chlamp o bastwn mawr ...'

Please see the Welsh version for this story