Amgueddfa Cymru - National Museum Wales

'Fe feddwodd Noa dduwiol, / Aeth Lot yn wael ei lun ... Cymeriadau’r Beibl

Please see the Welsh version for this story