Festival of British Archaeology summer 2009

Cafodd Gŵyl Archaeoleg Prydain ei chydgysylltu gan y Cyngor Archaeoleg Brydeinig fel ffordd o gyflwyno archaeoleg i'r cyhoedd, yn ogystal â chynnig cyfleoedd i ysbrydoli, ymgysylltu a mwynhau. Roedd tri o safleoedd Amgueddfa Cymru yn rhan o ŵyl 2009: Sain Ffagan Amgueddfa Werin Cymru, Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd ac Amgueddfa Lleng Rufeinig Cymru. Y nod pwysig yn Sain Ffagan oedd gweld sut y gallai'r gweithgareddau hyn gyfrannu'n gadarnhaol at brofiad ymwelwyr â'r Amgueddfa yn y dyfodol yn ogystal â meithrin dull arbrofol o weithio.

Comisiynwyd arbenigwyr allanol i weithio law yn llaw â staff yr Amgueddfa o'r adran Archaeoleg a Niwmismateg, Dysgu, Adeiladau Hanesyddol, Digwyddiadau, cynorthwywyr yr Amgueddfa, Bywyd Gwerin a grŵp newydd o wirfoddolwyr ifanc yr Amgueddfa. Cafodd ymwelwyr gyfle i fynegi barn ar y gweithgareddau a'r digwyddiad yn gyffredinol.

Holwyd ymwelwyr yn ystod yr ŵyl, gyda phwyslais ar ddigwyddiadau Sain Ffagan yn bennaf, ond cynhaliwyd cyfweliadau meincnodi hefyd yn rhesdai Rhyd-y-car a'r Pentref Celtaidd yn Sain Ffagan ac yn oriel Gwreiddiau Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd.

Teuluoedd ar wibdaith diwrnod oedd y rhan fwyaf o'r ymwelwyr, ac roedd hi'n amlwg eu bod yn gwerthfawrogi'r gweithgareddau a oedd yn creu profiadau cofiadwy iddynt. Yr hyn oedd yn bwysig oedd i'r project helpu i ddangos potensial archaeoleg i gyfrannu ac ychwanegu at brofiadau cyffredinol ymwelwyr Sain Ffagan. Sefydlwyd perthynas newydd rhwng staff a gwirfoddolwyr, ac roedd pawb yn gefnogol iawn o'r syniad.

» Find out more

 • National Museum Cardiff

  National Museum Cardiff

  Discover art, natural history and geology. With a busy programme of exhibitions and events, we have something to amaze everyone, whatever your interest – and admission is free!

 • St Fagans National History Museum

  St Fagans

  St Fagans is one of Europe's foremost open-air museums and Wales's most popular heritage attraction.

 • Big Pit National Coal Museum

  Big Pit

  Big Pit is a real coal mine and one of Britain's leading mining museums. With facilities to educate and entertain all ages, Big Pit is an exciting and informative day out.

 • National Wool Museum

  National Wool Museum

  Located in the historic former Cambrian Mills, the Museum is a special place with a spellbinding story to tell.

 • National Roman Legion Museum

  National Roman Legion Museum

  In AD 75, the Romans built a fortress at Caerleon that would guard the region for over 200 years. Today at the National Roman Legion Museum you can learn what made the Romans a formidable force and how life wouldn't be the same without them.

 • National Slate Museum

  National Slate Museum

  The National Slate Museum offers a day full of enjoyment and education in a dramatically beautiful landscape on the shores of Llyn Padarn.

 • National Waterfront Museum

  National Waterfront Museum

  The National Waterfront Museum at Swansea tells the story of industry and innovation in Wales, now and over the last 300 years.

 • Rhagor: Explore our collections

  Rhagor (Welsh for ‘more’) offers unprecedented access to the amazing stories that lie behind our collections.