Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Home

A peregrine chick has been spotted in the nest on the clock tower of City Hall Cardiff. It appears that there is only one chick this year but after last year's breeding failure this is great news.

Why not follow how the chick gets on by watching our Peregrine cam on National Museum Cardiff or follow up dates via the @CardiffCurator Twitter page.

Keith Harrison's superb installation Mute in Fragile? focuses on the viewer/ visitors interacting with the work. From seeing yourself reflected in gold tiled surface of the work to walking around the huge installation in the gallery to spinning a vinyl on the deck.

The "aim" of this installation is to make the slip in the speakers break down and discover what happens to the sounds: a voyage of discovery as much for the artist and the museum as the exhibition is for the visitor!

Records are played on one or both of the decks in the gallery which are attached to the main body of the installation, the music then sounds through a wall of dried slip (dried liquid clay) filled speakers, which crack and crumble as the music reverberates through them. Keith supplied several vinyl's for people to play on the decks of Mute. All records feature brass and horns and are ready to be used on shelving at the back of the gallery.

However he was also keen to encourage people to bring in their own records to be played in the galleries, and over the last few weeks we've noticed that the number of records seem to be growing!

Originally starting at 14, the number of vinyl's has grown to 18 (one was being played as the image was taken!). People seem to be leaving records in the space for others to enjoy!

If you want to experience this incredible installation why don't you bring in a record to play on Mute and contribute to this installation?

It may be some way off but a date to put in your diary is Keith Harrison's "In Conversation" on July 19th: http://www.museumwales.ac.uk/cardiff/whatson/?id=7959

Also Spillers is hosting a late night event tomorrow (the 28th June!): http://www.museumwales.ac.uk/cardiff/whatson/?id=7848

The first ever Murder Mystery evening at National Museum Cardiff took place on 19th May 2015 and was linked to the ‘Museums at Night’ festival, which ran from 13-16th May and will run again 30th-31st October. The evening was organised by staff from the Department of Natural Sciences and was attended by over 90 adults.

Visitors were invited to attend a grand gala evening to witness the unveiling of the largest and most beautiful diamond in the world, being shown in Wales for the first time. However, the evening began with a missing diamond, a dead body and six potential suspects. The Museum was now in lock down for three hours with the killer trapped inside! After the Crime Scene Investigators had collected evidence from the murder scene and suspects, scientific tests were set-up throughout the Natural History galleries and visitors were requested to help with testing the evidence. They also had the opportunity to interrogate the six suspects and to try and determine ‘Whodunnit?’ before the killer struck again! Fortunately the event ended in the successful capture of the murderer and the diamond returned, with all visitors fortunately  unharmed.

This was a fantastic opportunity for visitors to explore the atmospheric galleries and main hall and see our galleries in a completely different atmosphere. We have received requests to run this event and other mysteries in the future, so check out the museum's What's on pages to see future events.

Yma yn Sain Ffagan, mae’r prosiect ail-ddatblygu (Creu Hanes) yn mynd yn ei flaen ar garlam. Tra bo’r cadwraethwyr yn asesu cyflwr y casgliadau a’r curaduron eraill yn cydlynu gyda’r dylunwyr, un o fy nhasgau i dros y flwyddyn nesaf fydd gweithio ar gyfres o brosiectau cymunedol ar gyfer yr orielau newydd. Yn y byd amgueddfaol, mae ’na enw ar gyfer y math yma o waith – cyd-guradu, neu cyd-greu.

Wrth gwrs, dyw gweithio gyda chymunedau ddim yn beth newydd i ni fel sefydliad. Dyma oedd hanfod dull Iorwerth Peate o guradu a sylfaen datblygu casgliadau’r Amgueddfa Werin yn y lle cyntaf. Yn 1937 – bron i ddegawd cyn agor giatiau Castell Sain Ffagan i bobl Cymru – aeth Peate ati i lunio holiadur a yrwyd at unigolion a sefydliadau ym mhob plwyf yng Nghymru yn gofyn am arferion a thraddodiadau eu milltir sgwâr. Dyma ddyfyniad ohono:

… rhaid i’r Amgueddfa wrth wybodaeth a gwrthrychau o bob plwyf yng Nghymru; rhaid iddi ddibynnu hefyd i raddau helaeth iawn ar gydweithrediad y Cymry mewn fferm a bwthyn, tref a phentref.

Mae’r ymatebion a ddaeth i law bellach yn rhan o archif lawysgrifau’r Amgueddfa, ynghyd â llythyron a llyfrau ateb – dau ddull arall a ddefnyddwyd gan Peate i gasglu gwybodaeth. Yn ei gyfnod, does dim dwywaith nad oedd yn arloesi mewn tir newydd.

Heddiw, mae rhaglen gymunedol yr Amgueddfa yn barhâd o’r etifeddiaeth hon, ond rydym yn gweithio mewn ffordd dra wahanol. Yn y cyfnod cynnar, pan fyddai gwybodaeth a chasgliadau yn cyrraedd yr Amgueddfa, llais y curadur fyddai'n dehongli a chyflwyno’r deunydd hwnnw. Er mor werthfawr yw’r cynnyrch a gasglwyd, perthynas un-ochrog i raddau oedd rhwng yr Amgueddfa a’i hysbyswyr cymunedol.

Bron i wythdeg mlynedd yn ddiweddarach, mae’r pwyslais wedi newid ac fe welir hyn yn glir yn y gwaith sy’n digwydd yma fel rhan o brosiect Creu Hanes. O fewn yr orielau newydd, bydd gofodau wedi eu curadu gan gymunedau ledled Cymru – eu lleisiau a’u gwrthrychau nhw fydd hanfod yr arddangosfeydd hyn. Yn ogystal, mae fforymau cyfranogol y prosiect – pwyllgorau yw’r rhain sy’n cynrychioli cynulleidfaoedd amrywiol yr Amgueddfa – wedi chwarae rhan bwysig yn y broses o ddewis a dethol gwrthrychau a themâu yr orielau newydd o’r cychwyn cyntaf. Yn syml, ein nod yw creu hanes gyda, yn hytrach nag ar gyfer, pobl Cymru.

Gyda hyn mewn golwg, wythnos yn ôl mi roeddwn i gyda’r gymuned yn Awyrlu’r Fali yn cynnal ail gyfarfod am eu mewnbwn nhw i’r rhaglen cyd-guradu. Mae’r gymuned yn y Fali yn unigryw gan fod yno gymysgedd o dros fil o weithwyr milwrol a sifilaidd. Dyma un o gyflogwyr mwyaf Ynys Môn. Rydym wedi rhoi camerau fideo i ddetholiad o staff yr orsaf i recordio diwrnod arferol yn eu bywyd gwaith. Hyd yn hyn, mae wyth adran yn cymryd rhan, gan gynnwys y frigâd dân, peilotiaid Sgwadron 208 a’r gwasanaeth arlwyo. Mi fydd eu ffilmiau ‘pry-ar-y-wal’ yn cael eu dangos am gyfnod yn un o’r orielau newydd, ynghyd â gwrthrychau o'u dewis nhw. Bydd y cyfan wedyn yn cael ei archifo a’i roi ar gof a chadw yn yr Amgueddfa, a'r gofod arddangos yn cael ei drosglwyddo i gymuned waith wahanol.

I glywed mwy am ein prosiectau cyd-guradu, cadwch lygad ar y blog dros y flwyddyn nesaf. Gallwch hefyd gadw ar y blaen gyda'r datblygiadau drwy ddilyn fy nghyfrif  Twitter @StFagansTextile a’r hashnod #CreuHanes. Cofiwch hefyd am fy nghyd-weithwyr sy'n trydar: @CuradurFflur, @archifsfarchive, @SF_Politics, @SF_Ystafelloedd, @SF_adeiladau, @WelshFurniture@CollectionsSF a @SF_Dogfennaeth. Rhwng pawb, fe gewch chi’r diweddaraf am y prosiect ail-ddatblygu a chipolwg ar weithgarwch un adran sy’n rhan o’r gymuned waith yma yn Sain Ffagan. 

Cefnogir y gwaith gydag Awyrlu'r Fali gan Gynllun Cyfamod Cymunedol y Lluoedd Arfog.

This follows on from Marsli Owen's blog.

When we decided to do an event called ‘Through the Keyhole’ I thought about the different things I could show people in the historic houses of St Fagans.  I wanted something that linked the past and present, so I chose tea drinking and based myself in the parlour of Kennixton farmhouse.

At Kennixton, the parlour is decorated in the style of the 1750s – you might recognise it as Captain Blamey’s house in the recent Poldark tv serial.  I decided to do the event in costume to help bring the house to life, and laid the table for tea as they would have done in the 18th century.   

Tea has a very exciting history, inspiring fashion, fortune, revolution, and crime.  It was brought to this country in 1657 by Catherine of Braganza, the Portuguese wife of Charles II.  A bit like the Kate-effect of today it swiftly caught on as a fashionable drink.

Like a lot of popular things, tea was taxed very highly by the government.  Some unscrupulous dealers would try and make tea go further by adulterating it with hawthorn leaves or even dried sheep poo!  To combat the high tax on tea, many people in Wales would have bought their tea from smugglers.  It’s possible the residents of Kennixton got their tea the same way.  It was originally built on the Gower coast so smuggled tea would have been easily available. 

It wasn’t just the Welsh who objected to paying the high tax on tea; the Americans didn’t see why they should pay it either.  They showed their feelings by throwing British tea into Boston harbour - the Boston Tea Party – which kick-started the American War of Independence in 1775.

I loved doing this event and it generated some really interesting conversations with visitors. Just doing some day-to-day activities in the house made it feel much more like a home. But I have to confess I was relieved to get out of the dress at the end of the day - the large skirts and tight sleeves were so restricting.  I finished the day wearing my comfy jeans and enjoying a mug of tea curled up on the sofa!

There will be one last blog next week to follow on by Heulwen, who will be talking about the Prefab.