You are here:  > 

Collectors & Collections

August 2007

Once more unto the breach...

Posted by Gareth Bonello on 21 August 2007
By now I've started to do a bit of fieldwork. I started by recording Sirajul Islam, Bengali by birth, but now studying for a degree through the medium of Welsh. He has a fascinating story, and this will be in our archive for future generations to peruse and study.

Another project that I've started is trying to beef up the Youth corner of Oriel 1. The screen which is currently showing stills of Maes B events from the past will soon have a lively video of the events from 2007. The Meic Stevens guitar case will hopefully be clearly signed and will contain records and pictures to complement the story.

With the imminent launch of the Virtual Museum, there are a few projects to prepare for that, namely the Community Dresser objects, and interviews held with young people during Eisteddfod week.

I'm also involved in an exciting new project to build a turf round house at the Celtic Village, a radical new design that will turn archaeological theory on its head!

Other than that, I'm visiting Newport Museum this week to discuss their Pop exhibition plans, and have been on Welsh television and radio to promote Oriel 1 and the work that I'm doing. Things are beginning to move quite swiftly!

Oriel 1

Posted by Anna Gruffudd on 2 August 2007

Iawn te! Bywyd yn Oriel 1!

Dyma fi yn fy swydd newydd fel dehonglydd Oriel 1, oriel newydd Sain Ffagan yn sgwennu blog am y tro cynta! Fe fydd, fel yr Oriel yn un arbrofol felly! (Ac fel Owain...nes i sgwennu hwn unwaith a cholli'r cwbl...ti'n meddwl sa'n well i ni gael gwersi?!!) Yn anffodus, ar hyn o bryd rwy'n eistedd wrth ddesg yn syllu ar olygfa ddigon llwyd drwy'r ffenest.

Mae ambell sied wedi eu ffensio ag arwydd 'keep out' a 'Site Canteen' i'w gweld ac adeilad mawr siedaidd yn gefndir. O wel, er mwyn cyfleu ychydig o naws y lle bydd rhaid i fi ddychmygu felly fy mod i'n eistedd yng nghanol yr Oriel. O fy mlaen i, mae superted a'i gefn tuag ata i a'i ben e'n pwyso ar hen arwydd y pentref a fu unwaith, 'CAPEL CELYN'.

Uwch ei ben, mae Sgrabble yn Gymraeg a rhes o oleuade bach gwyn yn goleuo'r casyn gwydr y mae'n eistedd ynddo.

Yn nes ata i mae dros gant o recordie saith modfedd o'r 60au a'r 70au yn garped lliwgar lliwgar ar y wal, ac yn treiddio drwy'r awyr mae cerddoriaeth hudolus hamddenol.

Ar y wal y tu ol i mi mae lluniau gan blant yn dawnsio ar y wal ar ffilm. O gyfeiriad arall mae swn gwahanol, clychau a baban yn crio, ac yn y pellder swn torf yn dathlu ym mharc yr arfau. Wrth droi o gwmpas rwy'n gweld drychau mawr ar y wal ac yn hongian o'u hamgylch mae dillad sy'n eich gwahodd i'w teimlo a'u gwisgo.

Ddoe, roedd criw o blant yn dawnsio o amgylch y 'juke box' ac ymwelwyr yn rhyfeddu ar wydr lliw a wnaed gan SMYLe, grwp o fwslemiaid ifanc o Abertawe. Roedd plant bach yn gwneud llwyau caru papur gydag un o'r artisiaid fydd yn gweithio yn yr Oriel bob dydd ym mis Awst gyda'r Cert Celf. Roedd merched yn eu harddegau yn gigls i gyd yn cael tro'n cario'r ddol mewn siol yn y dull Cymreig a thatcu yn rhyfeddu ar ei wyrion bach yn gwrando'n astud ar glustffonau arbennig ar straeon ac atgofion o gasgliadau'r archif. Mae cymaint wedi digwydd yn yr Oriel, dawnsio o dros y byd, artistiaid yn perfformio a darlithiau a sgyrsiau o bob math.

Ond well i fi fynd nawr i wneud ychydig o waith paratoi ar gyfer y gweithdau a'r gweithgareddau fydd yn yr Oriel. Mwy o hanesion am gymeriadau a bywyd Oriel 1 i ddod!

 • National Museum Cardiff

  [image: National Museum Cardiff]

  Discover art, natural history and geology. With a busy programme of exhibitions and events, we have something to amaze everyone, whatever your interest – and admission is free!

 • St Fagans National History Museum

  [image: St Fagans]

  St Fagans is one of Europe's foremost open-air museums and Wales's most popular heritage attraction.

 • Big Pit National Coal Museum

  [image: Big Pit]

  Big Pit is a real coal mine and one of Britain's leading mining museums. With facilities to educate and entertain all ages, Big Pit is an exciting and informative day out.

 • National Wool Museum

  [image: National Wool Museum]

  Located in the historic former Cambrian Mills, the Museum is a special place with a spellbinding story to tell.

 • National Roman Legion Museum

  [image: National Roman Legion Museum]

  In AD 75, the Romans built a fortress at Caerleon that would guard the region for over 200 years. Today at the National Roman Legion Museum you can learn what made the Romans a formidable force and how life wouldn't be the same without them.

 • National Slate Museum

  [image: National Slate Museum]

  The National Slate Museum offers a day full of enjoyment and education in a dramatically beautiful landscape on the shores of Llyn Padarn.

 • National Waterfront Museum

  [image: National Waterfront Museum]

  The National Waterfront Museum at Swansea tells the story of industry and innovation in Wales, now and over the last 300 years.

 • Rhagor: Explore our collections

  Rhagor (Welsh for ‘more’) offers unprecedented access to the amazing stories that lie behind our collections.