Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Home

By Claire Amundson, Learning Volunteer.

After deciding that teaching in schools was not my cup of tea, the question I was left with was, ‘What Now?’

With a background full of education related experience there seemed only one option; museum education. For someone just starting out in the museum sector, volunteering with the Learning and Events teams at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales has been an incredible step on the ladder. More than that, it has been an incredible experience altogether.

 

Through volunteering I have met new people, some like-minded individuals looking for pastures new and some simply enjoying volunteering in retirement or their spare time. For me, however, volunteering with the learning teams at National Museum Cardiff and St. Fagans has opened up a new world. Through volunteering I have gained an insight into what museum education is and how powerful these informal learning sessions can be for visitors.

 

In my time as a volunteer I have helped make Iron Age shields, helped to build a Wicker Man, and deliver summer sessions on the Mold Cape and other exhibitions. When the Mold Cape returned to Wales it was a chance to research the Bronze Age period further and ‘dig deeper’ into history I had only touched on previously. I also volunteered on a session on Pop Art, and it was amazing to see how many children had no idea what a CD was and yet hear the stories of parents and grandparents remembering cassettes and vinyl records.

 

Volunteering has truly made an impact. I have worked with people of all ages and discovered how rewarding it is to work with families in an informal learning heritage setting; something that complimented my earlier experience in formal learning as a teacher and teaching assistant. These experiences helped me towards obtaining the Wordsworth Trust Traineeship in 2014, and expanded on my experience at Amgueddfa Cymru - National Museum Wales.

 

Now, although still searching for that first break-through role, I have a wealth of experience behind me and memories that will last for years to come!

Yn ei dyddiadur heddiw, cyfeiria @DyddiadurKate fod “Win yn mynd i’r Pentre i help Grace olchi gwithbannau.”

Gorchwyl tymhorol oedd golchi gwrthbannau (blancedi). Tasg gweddol hawdd i ni heddiw â pheiriant golchi wrth law, ond nid felly yng nghyfnod Kate. Yn anffodus, ni ddisgrifiwyd y dasg arbennig hon wrth i Kate drafod prosesau golchi gyda Minwel Tibbot, nôl ym 1970. Fodd bynnag, ceir cyfeiriadau lu yn yr archif sain at y dasg o olchi blancedi, cwrlidau a llenni.

Gan fod gofyn am gymaint o ddŵr i’w golchi, byddai nifer fawr o wragedd mewn ardaloedd gwledig yn golchi’r blancedi yn yr afon, fel yr hen Beti Bwt druan. A pham lai? Roedd hi dipyn haws mynd â’r offer a’r eitemau oedd angen eu golchi i’r afon, yn hytrach na chario bwcedi di-ri o ddŵr i’r tŷ. Wedi cynnau tân i gynhesu’r dŵr, byddai’r blancedi’n cael eu golchi dwywaith mewn dŵr cynnes, gan eu rhwbio’n ofalus gyda sebon golchi. Dodwyd y blancedi yn yr afon i gael gwared ar y sebon, yna’r cam nesaf oedd gwasgu’r dŵr. Roedd angen bôn braich dau berson i wneud hyn, y naill yn gafael ym mhob pen ac yn gwasgu yn groes i’w gilydd. Wedi’r gwasgu, ysgwyd y blancedi i adfer y gweadedd gwlanog a’i rwystro rhag ‘matio’ wrth sychu ar lwyni gerllaw.

Does ryfedd fod angen help ar Grace heddiw ‘ma!

 

 

Ar 18 Mehefin 1915, cynhaliwyd ‘Sassiwn Plant’ yn Llidiardau, ger y Bala. Er nad oedd hi’n bresennol, fe wnaeth Kate Rowlands nodyn o’r achlysur yn ei dyddiadur:

Anfon dipyn o bysgod adref. Sassiwn Plant Llidiardau. Emrys yn cael mynd yno. Anwen ag Ella yno yn y Sassiwn Plant. Diwrnod hynod o braf. Mary Lizzie Pandy yn cael tarawiad o appendicitis.

Ar wefan Papurau Newydd Cymru Arlein, mae modd dod o hyd i erthyglau di-ri am gyfarfodydd o’u math yng nghapeli’r ardal. Yn Sasiwn Plant Moel-y-garnedd a’r Parc yn Mehefin 1914 holwyd y plant yn ‘fedrus ac i bwrpas’ am y 6ed a’r 7fed bennod o’r Rhodd Mam. Gyda’r nos, rhanwyd gwobrau a thystysgrifau, a chyn gorffen ‘anrhegwyd bob un o’r plant a ‘bun’ cyn iddynt gychwyn adref.’ Trît derbyniol ar ddiwedd diwrnod hir ddywedwn i!

Mewn cyfweliad llafar â’r Amgueddfa yn 1969, cyfeiriodd Kate Rowlands at bwysigrwydd cael dillad newydd ar gyfer rhai o brif ddigwyddiadau blynyddol y capel. Dyma ddyfyniad o’r cyfweliad dan sylw, gyda chyfeiriad penodol at un Sasiwn Plant cofiadwy o'i phlentyndod:

Lynn Davies: Oedd hi’n arferiad cael dillad newydd ar gyfer achlysuron arbennig?

Kate Rowlands: Diar oedd! A chadw dillad fyddech chi’n gael at achlysuron felly. Cadw nhw’n ddillad gore ynde. Oedd hi’n oes y dillad gore yn siwr yn de. Fydde nhw ond yn dod allan ar gyfer rwbeth hynod o bwysig ynde… cwarfodydd yn y Bala a rwbeth felly yn de… gwyl yr ysgol sul, sassiwn plant a rwbeth felly ynde wch chi… Dw i’n cofio ni’n dod i fyny ryw sassiwn plant o Llantisilio a wedi cael popeth ynde, a het wen reit smart. A wedyn mewn wageni o nhw’n mynd … a mi ddoth hi’n law mawr. Pan o’n i’n mynd adre, het goch o’genai. O’dd y papure’r trimmings wedi colli lliw i gyd! Dyne fo, dodd honno dda i ddim byd wedyn ynde.

A ninnau bron ar ddiwedd hanner cyntaf @DyddiadurKate, gobeithio eich bod yn mwynhau'r cynnwys hyd yn hyn. Mae llawer mwy i ddod, y llon a'r lleddf, felly lledaenwch y gair a chadwch lygad ar y blog.

We would like to offer volunteers the opportunity to get involved in caring for the museum collections on open display in the historic houses. We have a huge number of objects, including items made from pottery, glass, textiles, paper, wood and leather, all of which need constant care and repair.


We plan to use traditional housekeeping techniques as well as modern conservation methods to help keep our collection looking good.  No previous experience is required, all training will be provided.


New facilities are also being created for our housekeeping volunteers, providing a comfortable area to work as well as relax.


If you are interested in joining us, please follow this link to the application form and we look forward to hearing from you.
This is a pilot project so even if the initial days we offer are not suitable, please still register your interest as more opportunities will arise in the future.

Exciting times in the Digital Media department. I can finally share this with you, an updated Museum Social Media Policy for museum tweeters, facebookers, tumblrerers and so on. I've tried my best to keep it readable, common-sensical and useful - so please do give it a go and let me know if there's something amiss or awry. 

Download Social Media Policy for Museum Wales

The previous policy had been in place since 2009 - and since then, our expectations and the devices we use to access social media have come along a fair way. I hope to keep it up to date as we're faced with the endless barrage of new platforms, retroactively amended ts and cs, high-profile fails and fads.

It's a companion to the Social Media Toolkit - I'm still working on that, since I want it to look a bit more user-friendly (not to mention sexier), so I'll post that up when it's ready. I hope the toolkit will be used a working reference - something that shows the possibilities of social media for museums, where the policy defines the boundaries within which we work, and is a bit more schoolmarmish. Thanks to everyone who has contributed to the document, especially our social media account holders for their feedback.

Let me know what you think in the comments!