The website is changing – We are trialling new pages and would like to hear your feedback. Find out more
Menu
Close
Cymraeg

Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Home

@Dyddiadur Kate – “Tywydd mawr iawn”

Richard Edwards, 28 January 2015

Rhoddir llawer o sylw i’r tywydd yn wythnosau cyntaf @DyddiadurKate. Cymysgedd o law ac eira trwm sy’n disgyn yn ardal y Sarnau yn Ionawr 1915 – tywydd nodweddiadol ar gyfer yr amser yma o’r flwyddyn.

7 Ionawr: Tywydd mawr iawn. Disgwyl Mr + Mrs Hughes Parc yma ond yn ormod tywydd. Ein tri yn mynd ir Cyf. Gweddi. Pwyllgor "Cymdeithas y Tarw" ar ol y Cyf. Gweddi. Mam a finnau yn galw yn Penffordd wrth ddod adref.

Difyr yw gweld nad oedd y tywydd garw yn atal pobl rhag mynychu’r capel!

Mewn erthygl ym mhapur newydd Baner Ac Amserau Cymru ar 16 Ionawr 1915 fe ddywedir mai “Rhagolygon pur annaddawol sydd i’r tywydd yn ystod y pedwar mis cyntaf…”

Felly, fel Kate, edrychwn ymlaen at y gwanwyn!

Os hoffech ddarganfod mwy am hanes y tywydd yn eich ardal, cymerwch bip ar y ‘Tywyddiadur’ sydd i’w gweld ar wefan Prosiect Llen Natur.

Natural Talent Apprenticeship Scheme

Mike Wilson, 28 January 2015

Liam Olds has joined the Department of Natural Sciences for a year as part of the Natural Talent apprenticeship scheme. This scheme is now funded by the Esmée Fairbairn Foundation, and has operated in Scotland for some years and been successful in training people in identification skills associated with wildlife and conservation.  The scheme has now widened to the rest of the UK and six apprenticeships have started this year. Liam will be working with us on Colliery Spoil Invertebrates and learning how to survey and identify a wide range of species that might be found on these iconic Welsh habitats, as well as working with others who are interested in preserving some of these sites.

Liam identifying colliery spoil invertebrates at National Museum Cardiff

Leafhopper identification

Mike Wilson, 28 January 2015

Saad Metwali is visiting the museum for a few months. He is an Egyptian studying in Saudi Arabia at King Saud University, Riyadh towards a Masters thesis on leafhopper taxonomy. He is spending time in Natural Sciences working with Dr Mike Wilson on leafhopper identification and taxonomy. This is his first time outside of the Middle East - it might have been better to come in the summer! He has carried out fieldwork in the mountains of SW Arabia and found many species not previously known in Arabia. Our insect collections at National Museum Cardiff are important for the study of this region.

Saad working on leafhoppers at National Museum Cardiff

Yn ei dyddiadur ddoe, soniodd Kate am farwolaeth gwr ifanc o Landderfel:

25 Ionawr 1915 – Diwrnod braf iawn. Marwolaeth Willie Jones Llandderfel yn 35 oed. Bob Price yma min nos. David Roberts Pentre ag Humphrey Davies yma min nos.

Yn ei harddull arferol, dyw Kate ddim yn ymhelaethu am farwolaeth Willie Jones. Ond gyda diolch i adnoddau digidol gwych y Llyfrgell Genedlaethol, gallwn wneud hynny heddiw. Cyhoeddwyd ysgrif goffa i Willie Jones yn Baner Ac Amserau Cymru ar 6 Chwefror 1915. O’r erthygl hon, cawn wybod iddo farw o’r diciâu – un Cymro ymysg y 41,800 a fu farw o’r haint yng Nghymru a Lloegr yn y flwyddyn honno.

“Wele un etto o feibion Cymru wedi disgyn i’r bedd yn gynnar trwy yr hen elyn marwol, y darfodedigaeth. Cafodd bob gofalaeth a allasai cyfeillion a pherthynasau eu hestyn iddo. Bu am ysbaid mewn ‘Sanatorium’ ac i bob golwg dynol gallesid meddwl ei fod wedi troi ar wella, ond amser byr a fu cyn dechrau diboeni drachefn.”

Roedd y diciâu yn ofid mawr yng Nghymru ar ddechrau’r 20fed ganrif, ac ar gynnydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Penderfynodd yr Aelod Seneddol David Davies – Yr Arglwydd Davies o Landinam yn ddiweddarach – bod angen “crwsâd” yn erbyn yr haint. I’r diben hwn, yn 1910 sefydlwyd Cymdeithas Goffa Genedlaethol Cymru (Edward VII Welsh National Memorial Association), gyda Davies yn llywydd arni. Gallwch ddarllen mwy am hanes y Gymdeithas ar wefan Archifau Cymru.

Yma yn Sain Ffagan, mae blwch yn y casgliad a ddefnyddwyd yng Ngorffennaf 1914 i gasglu arian er budd y Gymdeithas. O’i amgylch mae’r adysgrif The King Edward VII Welsh National Memorial Association – Crusade againt Consumption – No Change – 21 July 1914, 22 July 1914, 23 July 1914.

Blwch casglu gyda label papur gyda'r geiriau 'Crusade Against Consumption' arno. Er budd Cymdeithas Goffa Genedlaethol y Brenin Edward VII, Gorffennaf 1914.

Paddleworms and Trowels

Teresa Darbyshire, 26 January 2015

24.01.15

Today was packed full. Brendan managed to get a dive in before we had to head down to Walker Creek for an afternoon tide. The shore dive went from near Gypsy Cove, not far out of Stanley and involved a short off-road drive to the shore before the divers had to pick their way down across the rocks to get into the water (photo 1). Apparently visibility was reasonable at around 6m and Brendan’s present to me this time consisted of a bag of sand and a couple of bags of ‘stuff’ scraped off the rocks. Unfortunately, Brendan found his way into my bad books by admitting to have lost my ‘dive trowel’. This tool has been great for sediment sampling while diving, as well as shore sampling when not possible to take a spade. Admittedly, the trowel was a cheap plastic one, however the not so cheap brass clip attached to it was another matter!

After the dive, we headed straight off to Walker Creek, which was a 2.5 hour drive south, almost to the opposite end of the island. The shore turned out to be another hard-ish one (photo 2), which was a little disappointing at first, but the collecting turned out to be quite productive. We found some very large orbiniid worms (20-30 cm in length) and an area where there were abundant scaleworms, under more than two thirds of the stones turned over. With the drive back a long and bumpy one, we stopped after an hour so that I could sort through and ‘fix’ (with formaldehyde) the worms and label pots. I have learnt in the past that worms do not enjoy long, bumpy car journeys and break up (particularly more fragile specimens) by the journey end if this is not done.

25.01.15

No shore sampling was planned for today, however, Brendan has managed to get out on 2 different shore dives while I sorted through previous samples, changed formaldehyde to alcohol (a better, less toxic, long term preservative but not as good for the initial fixation) and generally caught up on fieldwork and specimen notes. At lunchtime, the divers returned bearing gifts (even without a trowel). The dive had been on a local Phragmatopoma reef. This is a type of marine bristle worm called a sabellariid (photo 3) that builds hard tubes of sand and can create a reef-like environment around itself. In the UK, other worms of the same family create reefs both on and offshore and are known as ‘honeycomb worms’ due to the appearance of the reef they create. Many other species often inhabit these reefs as well. I was presented with some examples of the reef, some scrapings from rocks and a very large, green paddleworm (photo 4: Eulalia magalhaensis) over 20 cm in length. Another two species of paddleworm, not yet identified, were also found within the samples. These often-colourful worms are very photogenic and I managed to get some good photos of these as well (photos 5 & 6). All in all, a successful day, even without any shore sampling. Loss of the trowel was forgiven!

Photo 1: Divers entering the water

Photo 2: Walker Creek

Photo 3: Sabellariid marine bristleworm (Phragmatopoma)

Photo 4:  Green paddleworm (Eulalia magalhaensis)

Photo 5: Paddleworm

Photo 6: Paddleworm