The website is changing – We are trialling new pages and would like to hear your feedback. Find out more
Menu
Close
Cymraeg

Amgueddfa Cymru — National Museum Wales

Home

A Window into the Industry Collections

Mark Etheridge, 29 January 2015

The New Year has seen a number of interesting objects enter the industry collections.

This teddy bear was manufactured by Wendy Boston (Crickhowell) Ltd. The company was founded in 1941 in Crickhowell (near Abergavenny) by husband and wife Wendy and Ken Williams. They had moved from Birmingham during the Blitz, and Wendy started making toys for friends and family whilst her husband was away. This bear was purchased circa 1963/64 for the donor when he was a baby, and living in Llanelli. It wears a home knitted cardigan, and the donor as a young child had a matching larger version. We also have in the collections a poodle pyjama/nightdress case manufactured by the same company. However, teddy bears were the dominant and by far the best know product and so we are fortunate to have been donated an example with a good Welsh provenance.

My last month’s Blog featured a Lesbians & Gaymen Support the Miners fund badge from 1985. This ‘Pits and Perverts’ t-shirt compliments this, and was manufactured to promote the film ‘Pride’ (it has ‘In Cinemas 12th September’ printed on the back). The film tells the amazing true story of how a group of gay men and women raised funds to help families affected by the miners’ strike.


Towards the end of last year we were donated this First World War memorial plaque. It commemorates men who had worked at Guest Keen & Nettlefold's Rogerstone Steel Works and the adjacent HP Wire Nail Works. The plaque is currently on display, until 15th March 2015, in the exhibition ‘Working for Victory’ at the National Waterfront Museum, Swansea (see photograph below).

Finally these two metal plates were recovered from Cardiff Docks in the 1990s. They both come from an early 20th century crane manufactured by John Williams & Sons (Cardiff) Ltd. at Globe Foundry, Cardiff for use in the docks. These are an important pair of makers’ plates, as we only have a small number of plates from Welsh-manufactured machinery. They also complement a set of foundry tools from this company and an electric battery delivery truck used by the company for local deliveries.


Mark Etheridge
Curator: Industry & Transport
Follow us on Twitter - @IndustryACNMW

@Dyddiadur Kate – “Tywydd mawr iawn”

Richard Edwards, 28 January 2015

Rhoddir llawer o sylw i’r tywydd yn wythnosau cyntaf @DyddiadurKate. Cymysgedd o law ac eira trwm sy’n disgyn yn ardal y Sarnau yn Ionawr 1915 – tywydd nodweddiadol ar gyfer yr amser yma o’r flwyddyn.

7 Ionawr: Tywydd mawr iawn. Disgwyl Mr + Mrs Hughes Parc yma ond yn ormod tywydd. Ein tri yn mynd ir Cyf. Gweddi. Pwyllgor "Cymdeithas y Tarw" ar ol y Cyf. Gweddi. Mam a finnau yn galw yn Penffordd wrth ddod adref.

Difyr yw gweld nad oedd y tywydd garw yn atal pobl rhag mynychu’r capel!

Mewn erthygl ym mhapur newydd Baner Ac Amserau Cymru ar 16 Ionawr 1915 fe ddywedir mai “Rhagolygon pur annaddawol sydd i’r tywydd yn ystod y pedwar mis cyntaf…”

Felly, fel Kate, edrychwn ymlaen at y gwanwyn!

Os hoffech ddarganfod mwy am hanes y tywydd yn eich ardal, cymerwch bip ar y ‘Tywyddiadur’ sydd i’w gweld ar wefan Prosiect Llen Natur.

Natural Talent Apprenticeship Scheme

Mike Wilson, 28 January 2015

Liam Olds has joined the Department of Natural Sciences for a year as part of the Natural Talent apprenticeship scheme. This scheme is now funded by the Esmée Fairbairn Foundation, and has operated in Scotland for some years and been successful in training people in identification skills associated with wildlife and conservation.  The scheme has now widened to the rest of the UK and six apprenticeships have started this year. Liam will be working with us on Colliery Spoil Invertebrates and learning how to survey and identify a wide range of species that might be found on these iconic Welsh habitats, as well as working with others who are interested in preserving some of these sites.

Liam identifying colliery spoil invertebrates at National Museum Cardiff

Leafhopper identification

Mike Wilson, 28 January 2015

Saad Metwali is visiting the museum for a few months. He is an Egyptian studying in Saudi Arabia at King Saud University, Riyadh towards a Masters thesis on leafhopper taxonomy. He is spending time in Natural Sciences working with Dr Mike Wilson on leafhopper identification and taxonomy. This is his first time outside of the Middle East - it might have been better to come in the summer! He has carried out fieldwork in the mountains of SW Arabia and found many species not previously known in Arabia. Our insect collections at National Museum Cardiff are important for the study of this region.

Saad working on leafhoppers at National Museum Cardiff

Yn ei dyddiadur ddoe, soniodd Kate am farwolaeth gwr ifanc o Landderfel:

25 Ionawr 1915 – Diwrnod braf iawn. Marwolaeth Willie Jones Llandderfel yn 35 oed. Bob Price yma min nos. David Roberts Pentre ag Humphrey Davies yma min nos.

Yn ei harddull arferol, dyw Kate ddim yn ymhelaethu am farwolaeth Willie Jones. Ond gyda diolch i adnoddau digidol gwych y Llyfrgell Genedlaethol, gallwn wneud hynny heddiw. Cyhoeddwyd ysgrif goffa i Willie Jones yn Baner Ac Amserau Cymru ar 6 Chwefror 1915. O’r erthygl hon, cawn wybod iddo farw o’r diciâu – un Cymro ymysg y 41,800 a fu farw o’r haint yng Nghymru a Lloegr yn y flwyddyn honno.

“Wele un etto o feibion Cymru wedi disgyn i’r bedd yn gynnar trwy yr hen elyn marwol, y darfodedigaeth. Cafodd bob gofalaeth a allasai cyfeillion a pherthynasau eu hestyn iddo. Bu am ysbaid mewn ‘Sanatorium’ ac i bob golwg dynol gallesid meddwl ei fod wedi troi ar wella, ond amser byr a fu cyn dechrau diboeni drachefn.”

Roedd y diciâu yn ofid mawr yng Nghymru ar ddechrau’r 20fed ganrif, ac ar gynnydd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. Penderfynodd yr Aelod Seneddol David Davies – Yr Arglwydd Davies o Landinam yn ddiweddarach – bod angen “crwsâd” yn erbyn yr haint. I’r diben hwn, yn 1910 sefydlwyd Cymdeithas Goffa Genedlaethol Cymru (Edward VII Welsh National Memorial Association), gyda Davies yn llywydd arni. Gallwch ddarllen mwy am hanes y Gymdeithas ar wefan Archifau Cymru.

Yma yn Sain Ffagan, mae blwch yn y casgliad a ddefnyddwyd yng Ngorffennaf 1914 i gasglu arian er budd y Gymdeithas. O’i amgylch mae’r adysgrif The King Edward VII Welsh National Memorial Association – Crusade againt Consumption – No Change – 21 July 1914, 22 July 1914, 23 July 1914.

Blwch casglu gyda label papur gyda'r geiriau 'Crusade Against Consumption' arno. Er budd Cymdeithas Goffa Genedlaethol y Brenin Edward VII, Gorffennaf 1914.