Your basket

Subtotal: £0

'The Great War: Britain's Efforts and Ideals' Printiau'r Rhyfel Byd Cyntaf

Book

Price: £5
Availability: In stock!

Ym 1917 anfonwyd miliynau o wŷr a bechgyn Prydain i faes y gad, ac roedd eu teuluoedd adref yn dioddef caledi, colledion mawr a phrinder bwyd. Er mwyn ysbrydoli’r cyhoedd, dyma’r Biwrô Propaganda yn comisiynu deunaw artist blaenllaw i gynhyrchu’r gyfres hon o ddelweddau.

 

Er bod y testunau a’r themâu dan reolaeth gaeth y Biwrô, mae’r delweddau yn dangos effaith y rhyfel ar gymdeithas, yn enwedig rôl menywod.

 

Mae’r delweddau’n darlunio dwy thema sef ‘Ymdrechion’ a ‘Delfrydau’. Mae’r artistiaid yn cynnwys Frank Brangwyn ac Augustus John.

 

Cyhoeddwyd y printiau yn eang wedi eu harddangos am y tro cyntaf ym 1917. Ymateb llugoer gafwyd mewn rhai mannau fodd bynnag: beirniadwyd rhai delweddau am eu portread rhamantaidd o ryfel.

Cyflwynwyd set i Amgueddfa Cymru ym 1919. Mae’r printiau yn cael eu harddangos am y tro cyntaf erioed yn Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd yn 2014.

Author: Amgueddfa Cymru - National Museum Wales
Published: 2014
Binding: Paperback
No. pages: 56
Language: Cymraeg

* Please select a date and time.