The website is changing – We are trialling new pages and would like to hear your feedback. Find out more
Menu

Adult Learners

National Slate Museum

Adult Learners
FreeIn school

Camau Cymraeg (Welsh only)

National Slate Museum
Clawr Camau Cymraeg

Mae'r cynllun cyffrous newydd sbon yma'n rhoi cyfle i diwtoriaid Cymraeg i oedolion ddefnyddio Amgueddfa Lechi Cymru fel adnodd; caiff dysgwyr wella eu sgiliau iaith a chyfathrebu mewn amgylchedd naturiol Gymreig. Fe'i paratowyd gan Amgueddfa Cymru a Llywodraeth Cynulliad Cymru; mae'n rhad ac am ddim i'w lawrlwytho ac yna'n hawdd i'w lungopïo.

Camau Cymraeg (Welsh only)
Cost: For use in school - free of charge.