FreeIn school

From Fleece to Fabric

National Wool Museum
From Fleece to Fabric
Cost: For use in school - free of charge.
Adult Learners
FreeIn school

Gwau Geiriau (Welsh only)

National Wool Museum
Gwau Geiriau

Pecyn adnoddau i diwtoriaid Cymraeg i'w ddefnyddio yn Amgueddfa Wlân Cymru.

Mae Gwau Geiriau'n adnodd rhyngweithiol sy’n cynnig cyfle i ddysgwyr ddysgu, datblygu a gloywi iaith drwy fanteisio ar holl adnoddau’r Amgueddfa Wlân, Dre-fach Felindre a chyfle i diwtoriaid gael cymhorthion astudio amrywiol.

Gwau Geiriau (Welsh only)
Cost: For use in school - free of charge.